Ubuntu系统编译安装配置PHP-5.4.7

编译安装PHP,需要依赖libxml2等软件包,首先需要下载这些软件包(地址见后面参考链接)。 下面是整个安装过程的说明: 安装libxml2 下载编译安装过程,如下所示: wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.9.0.tar.gz tar -xvzf libxml2-2.9.0.tar.gz cd libxml2-2.9.0/ sudo mkdir /usr/local/libxml2 sudo ./configure --prefix=/usr/local/libxml2 sudo make sudo make install 安装成功以后,可以查看目录/usr/local/libxml2下面的内容,如下所示: ls /usr/local/libxml2/ bin  include  lib  share libxml2已经安装成功。 安装zlib 下载编译安装过程,如下所示: wget http://zlib.net/zlib-1.2.7.tar.gz tar -xvzf zlib-1.2.7.tar.gz sudo mkdir /usr/local/zlib cd zlib-1.2.7/ sudo ./configure --prefix=/usr/local/zlib sudo make ssudo make install 安装libcurl 下载编译按装过程,如下所示: wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.28.0.tar.gz tar -xvzf curl-7.28.0.tar.gz shirdrn@SYJ:~/programs$ cd c